NEC・デ・コロンビア社

登場履歴

登場会社数

2017年の有価証券報告書への登場数
1 社に登場(前回報告 ±0

2017年 ±0
1
2016年 ±0
1
2015年 ±0
1
2014年
1

関係会社

2017年

6701 日本電気
3/31
100.00%
連結子会社等

2016年

6701 日本電気
3/31
100.00%
連結子会社等

2015年

6701 日本電気
3/31
100.00%
連結子会社等

2014年

6701 日本電気
3/31
100.00%
連結子会社等