Sunrights Inc.

登場履歴

登場会社数

2016年の有価証券報告書への登場数
1 社に登場(前回報告 ±0

2016年 ±0
1
2015年
1

関係会社

2016年

9747 アサツーディ・ケイ
12/31
51.0(51.0)%
連結子会社等

2015年

9747 アサツーディ・ケイ
12/31
51.0(51.0)%
連結子会社等