9202 ANA HD

9202
2022/08/05
時価
1兆2509億円
PER 予
57.85倍
2010年以降
赤字-49.58倍
(2010-2022年)
PBR
1.47倍
2010年以降
0.71-2.04倍
(2010-2022年)
配当 予
0%
ROE 予
2.54%
ROA 予
0.63%
資料
Link
CSV,JSON

セグメント通期

【有報】
セグメント情報等、連結財務諸表
セグメント通期
科目年度航空関連事業航空事業旅行事業商社事業その他
売上高
2018/03514億
+9.3%
1.64兆
+13.7%
1490億
-1%
1150億
+3.9%
134億
+17%
2019/03518億
+0.8%
1.73兆
+5.2%
1408億
-5.5%
1225億
+6.4%
146億
+9.2%
2020/03498億
-3.8%
1.66兆
-4%
1348億
-4.3%
1153億
-5.9%
156億
+6.8%
2021/03362億
-27.4%
0.57兆
-65.5%
395億
-70.7%
689億
-40.2%
125億
-20.1%
2022/03436億
+20.6%
0.86兆
+50%
321億
-18.6%
724億
+5.1%
147億
+18.2%
科目年度航空関連事業航空事業旅行事業商社事業その他
営業利益
2018/03106億
+28%
1569億
+12.4%
37.5億
+0.1%
45.1億
+2.8%
27.7億
+102.3%
2019/03132億
+23.9%
1606億
+2.3%
6.06億
-83.8%
37.1億
-17.8%
22.8億
-17.8%
2020/03181億
+37.7%
496億
-69.1%
13.9億
+129.9%
29.1億
-21.5%
35.3億
+55%
2021/0336.9億
-79.7%
-4479億
赤字
-50.8億
赤字
-42.8億
赤字
-0.34億
赤字
2022/03-6.6億
赤字
-1629億
赤字
-21.1億
赤字
5.49億13.9億
科目年度航空関連事業航空事業旅行事業商社事業その他
営業利益率2018/0320.7%
+3%
9.5%
-0.2%
2.5%
±0%
3.9%
-0.1%
20.7%
+8.8%
2019/0325.4%
+4.7%
9.3%
-0.2%
0.4%
-2.1%
3%
-0.9%
15.6%
-5.1%
2020/0336.4%
+11%
3%
-6.3%
1%
+0.6%
2.5%
-0.5%
22.6%
+7%
2021/0310.2%
-26.2%
-78.3%
赤字
-12.9%
赤字
-6.2%
赤字
-0.3%
赤字
2022/03-1.5%
赤字
-19%
赤字
-6.6%
赤字
0.8%9.4%
科目年度航空関連事業航空事業旅行事業商社事業その他
設備投資額
2018/03-----
2019/0318.4億3708億241百万11.6億269百万
2020/0362億
+237.3%
3435億
-7.4%
258百万
+7.1%
22.5億
+94.6%
141百万
-47.6%
2021/0315.6億
-74.8%
1512億
-56%
134百万
-48.1%
12億
-46.6%
974百万
+590.8%
2022/031.5億
-90.4%
1305億
-13.7%
407百万
+203.7%
4.52億
-62.4%
395百万
-59.4%
科目年度航空関連事業航空事業旅行事業商社事業その他
固定資産増加額
2018/03115億
+35.5%
2922億
+18.2%
8.39億
-18.7%
10億
-26%
401百万
-9.9%
2019/0318.4億
-84%
3708億
+26.9%
2.41億
-71.3%
11.6億
+15.1%
269百万
-32.9%
2020/0362億
+237.3%
3435億
-7.4%
2.58億
+7.1%
22.5億
+94.6%
141百万
-47.6%
2021/0315.6億
-74.8%
1512億
-56%
1.34億
-48.1%
12億
-46.6%
974百万
+590.8%
2022/031.5億
-90.4%
1305億
-13.7%
4.07億
+203.7%
4.52億
-62.4%
395百万
-59.4%
科目年度航空関連事業航空事業旅行事業商社事業その他
従業員数
2018/03-----
2019/0319,78018,0011,3881,5072,603
2020/0321,458
+8.5%
18,671
+3.7%
1,319
-5%
1,529
+1.5%
2,687
+3.2%
2021/0321,949
+2.3%
18,840
+0.9%
1,302
-1.3%
1,504
-1.6%
2,810
+4.6%
2022/0319,418
-11.5%
17,446
-7.4%
1,365
+4.8%
1,309
-13%
2,458
-12.5%
科目年度航空関連事業航空事業旅行事業商社事業その他
平均臨時雇用人員
2018/03-----
2019/031,7663991251,048270
2020/031,730
-2%
455
+14%
120
-4%
1,009
-3.7%
285
+5.6%
2021/031,553
-10.2%
326
-28.4%
69
-42.5%
833
-17.4%
246
-13.7%
2022/031,122
-27.8%
57
-82.5%
15
-78.3%
649
-22.1%
182
-26%
科目年度航空関連事業航空事業旅行事業商社事業その他
資産
2018/031512億
+1.1%
2.32兆
+11.3%
621億
+5.3%
600億
+6.7%
221億
+13.1%
2019/031483億
-1.9%
2.41兆
+3.7%
602億
-3.1%
610億
+1.7%
234億
+6%
2020/031473億
-0.7%
2.31兆
-4.3%
424億
-29.5%
572億
-6.2%
253億
+7.9%
2021/031415億
-3.9%
2.94兆
+27.3%
317億
-25.3%
525億
-8.2%
249億
-1.4%
2022/031412億
-0.2%
2.96兆
+1%
325億
+2.7%
513億
-2.3%
256億
+2.6%
科目年度航空関連事業航空事業旅行事業商社事業その他
減損損失
2018/032.81億
+39.1%
57億
+191.5%
-85百万
+63.5%
-
2019/0320億
+610.7%
----
2020/0324.9億
+24.9%
227億---
2021/03-737億
+225.4%
11.7億661百万-
2022/03-93.6億
-87.3%
---
科目年度航空関連事業航空事業旅行事業商社事業その他
のれん
2018/032.04億
-15.4%
544億-6.86億
-14.3%
-
2019/030.03億
-98.5%
506億
-7.1%
-5.72億
-16.6%
-
2020/03-240億
-52.5%
-4.58億
-19.9%
-
2021/03-220億
-8.3%
-3.44億
-24.9%
-
2022/03-200億
-9.1%
-2.29億
-33.4%
-
科目年度航空関連事業航空事業旅行事業商社事業その他
のれん償却額
2018/030.29億
-53.2%
38.9億-114百万
±0%
-
2019/030.28億
-3.4%
38.9億
±0%
-114百万
±0%
-
2020/030.03億
-89.3%
38.9億
±0%
-114百万
±0%
-
2021/03-20億
-48.5%
-114百万
±0%
-
2022/03-20億
±0%
-115百万
+0.9%
-

セグメント四半期

セグメント四半期(QonQ)
科目年度1Q2Q3Q4Q通期
航空関連事業
売上高
1Q2Q
3Q
2018/03121億
+9.9%
128億
+7.1%
153億
+22.2%
113億
-3.1%
514億
+9.3%
2019/03122億
+1.5%
126億
-1.9%
138億
-9.6%
132億
+17.4%
518億
+0.8%
2020/03119億
-3.1%
129億
+2.3%
129億
-6.4%
122億
-7.7%
498億
-3.8%
2021/0388.1億
-25.7%
91.9億
-28.5%
95.2億
-26.3%
86.5億
-29.1%
362億
-27.4%
2022/03102億
+16.3%
101億
+9.8%
113億
+19.2%
119億
+38.1%
436億
+20.6%
2023/03
*ヶ月
104億
+1.9%
----
営業利益
1Q2Q
3Q
2018/0342.6億
+72.8%
26億
-9.7%
46.1億
+23.2%
-8.39億
赤字
106億
+28%
2019/0342.2億
-1.1%
34.3億
+31.7%
46.2億
+0.3%
9.14億132億
+23.9%
2020/0338.2億
-9.4%
36億
+4.9%
39.8億
-13.9%
67.5億
+638.7%
181億
+37.7%
2021/038.24億
-78.4%
79億
+119.6%
-66.6億
赤字
16.3億
-75.8%
36.9億
-79.7%
2022/0351.3億
+522.6%
-34.4億
赤字
9.91億-33.4億
赤字
-6.6億
赤字
2023/03
*ヶ月
19.8億
-61.3%
----
営業利益率2018/0335.4%
+12.9%
20.3%
-3.8%
30.2%
+0.3%
-7.5%
赤字
20.7%
+3%
2019/0334.5%
-0.9%
27.3%
+7%
33.5%
+3.3%
6.9%25.4%
+4.7%
2020/0332.2%
-2.3%
28%
+0.7%
30.8%
-2.7%
55.4%
+48.5%
36.4%
+11%
2021/039.4%
-22.8%
85.9%
+57.9%
-70%
赤字
18.9%
-36.5%
10.2%
-26.2%
2022/0350.1%
+40.7%
-34.1%
赤字
8.7%-28%
赤字
-1.5%
赤字
2023/03
*ヶ月
19%
-31.1%
----
科目年度1Q2Q3Q4Q通期
航空事業
売上高
1Q2Q
3Q
2018/030.38兆
+13.6%
0.44兆
+13.1%
0.42兆
+15.1%
0.4兆
+12.9%
1.64兆
+13.7%
2019/030.41兆
+7.9%
0.47兆
+4.9%
0.45兆
+6.1%
0.41兆
+2.1%
1.73兆
+5.2%
2020/030.42兆
+3.3%
0.47兆
+0.3%
0.44兆
-0.7%
0.33兆
-19.9%
1.66兆
-4%
2021/030.09兆
-78.3%
0.13兆
-71.4%
0.18兆
-58.9%
0.16兆
-50%
0.57兆
-65.5%
2022/030.16兆
+80.7%
0.19兆
+45.2%
0.26兆
+42.2%
0.24兆
+45.5%
0.86兆
+50%
2023/03
*ヶ月
0.31兆
+85.8%
----
営業利益
1Q2Q
3Q
2018/03232億
+83.7%
861億
+19.3%
462億
+25.1%
14.3億
-92%
1569億
+12.4%
2019/03183億
-20.9%
828億
-3.9%
482億
+4.4%
113億
+691%
1606億
+2.3%
2020/03141億
-22.9%
594億
-28.3%
386億
-19.8%
-626億
赤字
496億
-69.1%
2021/03-1538億
赤字
-1240億
赤字
-703億
赤字
-999億
赤字
-4479億
赤字
2022/03-676億
赤字
-461億
赤字
8億-500億
赤字
-1629億
赤字
2023/03
*ヶ月
-19.4億
赤字
----
営業利益率2018/036.2%
+2.4%
19.4%
+1%
10.9%
+0.8%
0.4%
-4.6%
9.5%
-0.2%
2019/034.5%
-1.7%
17.8%
-1.6%
10.8%
-0.1%
2.7%
+2.3%
9.3%
-0.2%
2020/033.4%
-1.1%
12.7%
-5.1%
8.7%
-2.1%
-19%
赤字
3%
-6.3%
2021/03-169%
赤字
-92.8%
赤字
-38.5%
赤字
-60.7%
赤字
-78.3%
赤字
2022/03-41.1%
赤字
-23.8%
赤字
0.3%-20.9%
赤字
-19%
赤字
2023/03
*ヶ月
-0.6%
赤字
----
科目年度1Q2Q3Q4Q通期
旅行事業
売上高
1Q2Q
3Q
2018/03339億
+6.6%
446億
-2.4%
357億
-3.6%
348億
-3.3%
1490億
-1%
2019/03335億
-1%
412億
-7.8%
331億
-7.3%
330億
-5.1%
1408億
-5.5%
2020/03358億
+6.8%
417億
+1.3%
346億
+4.5%
226億
-31.4%
1348億
-4.3%
2021/0314.9億
-95.9%
89.5億
-78.5%
211億
-39.1%
79.6億
-64.8%
395億
-70.7%
2022/0344.8億
+201.5%
74.6億
-16.7%
113億
-46.5%
89.3億
+12.1%
321億
-18.6%
2023/03
*ヶ月
107億
+138.3%
----
営業利益
1Q2Q
3Q
2018/036.99億
+13.1%
16億
+14.4%
13.8億
+11.7%
0.71億
-85.6%
37.5億
+0.1%
2019/03-0.82億
赤字
7.81億
-51%
6.59億
-52.2%
-7.52億
赤字
6.06億
-83.8%
2020/034.02億9.5億
+21.6%
5.69億
-13.7%
-5.28億
赤字
13.9億
+129.9%
2021/03-27.4億
赤字
-12.6億
赤字
-7.44億
赤字
-3.39億
赤字
-50.8億
赤字
2022/03-1.87億
赤字
-0.02億
赤字
-1.07億
赤字
-18.1億
赤字
-21.1億
赤字
2023/03
*ヶ月
-5.49億
赤字
----
営業利益率2018/032.1%
+0.2%
3.6%
+0.6%
3.9%
+0.6%
0.2%
-1.2%
2.5%
±0%
2019/03-0.2%
赤字
1.9%
-1.7%
2%
-1.9%
-2.3%
赤字
0.4%
-2.1%
2020/031.1%2.3%
+0.4%
1.6%
-0.4%
-2.3%
赤字
1%
+0.6%
2021/03-184.5%
赤字
-14.1%
赤字
-3.5%
赤字
-4.3%
赤字
-12.9%
赤字
2022/03-4.2%
赤字
-0%-0.9%
赤字
-20.3%
赤字
-6.6%
赤字
2023/03
*ヶ月
-5.1%
赤字
----
科目年度1Q2Q3Q4Q通期
商社事業
売上高
1Q2Q
3Q
2018/03273億
-3.5%
288億
+3.8%
299億
+6.2%
291億
+9.6%
1150億
+3.9%
2019/03303億
+11.3%
309億
+7.2%
324億
+8.6%
288億
-1.1%
1225億
+6.4%
2020/03306億
+0.7%
303億
-2%
306億
-5.5%
238億
-17.4%
1153億
-5.9%
2021/03175億
-42.6%
154億
-49.2%
195億
-36.5%
165億
-30.7%
689億
-40.2%
2022/03167億
-5%
172億
+11.9%
205億
+5.1%
181億
+9.4%
724億
+5.1%
2023/03
*ヶ月
202億
+21.3%
----
営業利益
1Q2Q
3Q
2018/039.73億
-8.2%
12.6億
-19.1%
13.8億
+13.3%
8.94億
+62%
45.1億
+2.8%
2019/037.17億
-26.3%
10.5億
-16.2%
12.1億
-12.2%
7.23億
-19.1%
37.1億
-17.8%
2020/037.5億
+4.6%
11.6億
+10.4%
12.2億
+0.2%
-2.19億
赤字
29.1億
-21.5%
2021/03-13.5億
赤字
-15億
赤字
-1.87億
赤字
-12.4億
赤字
-42.8億
赤字
2022/03-1.1億
赤字
1.32億6.61億-1.34億
赤字
5.49億
2023/03
*ヶ月
5.09億----
営業利益率2018/033.6%
-0.2%
4.4%
-1.2%
4.6%
+0.3%
3.1%
+1%
3.9%
-0.1%
2019/032.4%
-1.2%
3.4%
-1%
3.7%
-0.9%
2.5%
-0.6%
3%
-0.9%
2020/032.5%
+0.1%
3.8%
+0.4%
4%
+0.3%
-0.9%
赤字
2.5%
-0.5%
2021/03-7.7%
赤字
-9.8%
赤字
-1%
赤字
-7.5%
赤字
-6.2%
赤字
2022/03-0.7%
赤字
0.8%3.2%-0.7%
赤字
0.8%
2023/03
*ヶ月
2.5%----
科目年度1Q2Q3Q4Q通期
その他
売上高
1Q2Q
3Q
2018/0330.2億
+7.6%
34.2億
+22.9%
33.6億
+22.1%
36億
+15.5%
134億
+17%
2019/0337.1億
+22.9%
30.6億
-10.6%
36.4億
+8.5%
42.1億
+17.1%
146億
+9.2%
2020/0339億
+5%
35.4億
+15.8%
36.4億
-0.2%
45.5億
+7.9%
156億
+6.8%
2021/0327.9億
-28.4%
30.5億
-13.8%
32.4億
-10.8%
33.9億
-25.4%
125億
-20.1%
2022/0330.8億
+10.3%
34.2億
+12.2%
43.8億
+35.2%
38.6億
+13.7%
147億
+18.2%
2023/03
*ヶ月
34.9億
+13.4%
----
営業利益
1Q2Q
3Q
2018/035.77億
+33.9%
10.9億
+255.7%
7.1億
+81.6%
3.88億
+62.3%
27.7億
+102.3%
2019/036.03億
+4.5%
6.24億
-42.9%
7.65億
+7.7%
2.83億
-27.1%
22.8億
-17.8%
2020/035.89億
-2.3%
9.55億
+53%
4.54億
-40.7%
15.3億
+439.9%
35.3億
+55%
2021/036.35億
+7.8%
2.38億
-75.1%
-3.68億
赤字
-5.39億
赤字
-0.34億
赤字
2022/033.39億
-46.6%
3.38億
+42%
4.6億2.51億13.9億
2023/03
*ヶ月
2.49億
-26.5%
----
営業利益率2018/0319.1%
+3.7%
31.9%
+20.9%
21.1%
+6.9%
10.8%
+3.1%
20.7%
+8.8%
2019/0316.3%
-2.8%
20.4%
-11.5%
21%
-0.1%
6.7%
-4.1%
15.6%
-5.1%
2020/0315.1%
-1.2%
27%
+6.6%
12.5%
-8.5%
33.6%
+26.9%
22.6%
+7%
2021/0322.8%
+7.7%
7.8%
-19.2%
-11.3%
赤字
-15.9%
赤字
-0.3%
赤字
2022/0311%
-11.8%
9.9%
+2.1%
10.5%6.5%9.4%
2023/03
*ヶ月
7.1%
-3.9%
----